Popula valmentaa muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Pätevöitymiskoulutukset

Lakisääteiset korttikoulutukset

Lisäkoulutukset

Erityistaitojen koulutus

Rekrytointikoulutus

Valmistuva opiskelija ja työtön työnhakija mukaan työelämän muutoksen sisäpiiriin!

Yksilöllisesti ja yhteistyöllä.

Kun opiskelija valmistuu opinnoistaan, on kaikkien etu että hän sijoittuu työelämään mahdollisimman lyhyellä viiveellä. Usein Populan verkostosta löytyykin jo valmiiksi työpaikka. Jos kuitenkin tuleva työnantaja vaatii taitojen jalostamista, uuden oppimista tai kyseiselle alalle vaadittuja pätevyyksiä, Popula kouluttaa kokemuksellaan vastavalmistuneen kyseistä työtä varten. Näin opintonsa päättänyt ei jää oppilaitoksen, työn haun ja yritysmaailman väliseen tyhjiöön, vaan hän on Populan siipien alla siihen saakka kunnes paikka työelämässä on vakiintunut.

Työelämässä jo kannuksensa hankkinut, mutta vailla työtä oleva ei hänkään jää tyhjän päälle. Populan yhteistyö koulumaailman kanssa antaa motivoituneelle työnhakijalle mahdollisuuden avata uusi ura, tai päivittää olemassa olevaa tieto-taitoa muuttuvan työelämän tarpeiden mukaisesti.

Yksilöllisesti ja yhteistyöllä.

Kun opiskelija valmistuu opinnoistaan, on kaikkien etu että hän sijoittuu työelämään mahdollisimman lyhyellä viiveellä. Usein Populan verkostosta löytyykin jo valmiiksi työpaikka. Jos kuitenkin tuleva työnantaja vaatii taitojen jalostamista, uuden oppimista tai kyseiselle alalle vaadittuja pätevyyksiä, Popula kouluttaa kokemuksellaan vastavalmistuneen kyseistä työtä varten. Näin opintonsa päättänyt ei jää oppilaitoksen, työn haun ja yritysmaailman väliseen tyhjiöön, vaan hän on Populan siipien alla siihen saakka kunnes paikka työelämässä on vakiintunut.

Työelämässä jo kannuksensa hankkinut, mutta vailla työtä oleva ei hänkään jää tyhjän päälle. Populan yhteistyö koulumaailman kanssa antaa motivoituneelle työnhakijalle mahdollisuuden avata uusi ura, tai päivittää olemassa olevaa tieto-taitoa muuttuvan työelämän tarpeiden mukaisesti.